Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarna omgegaan wordt.

Artikel 1 - NivaDesign

NivaDesign is een internet dienstverlening bedrijf. Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NivaDesign, neem dan gerust contact met ons op!

Artikel 2 - Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NivaDesign. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NivaDesign via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te stellen of een offerte aan te vragen. Zoals je naam, e-mailadres en eventuele vragen/opmerkingen.

 2. Nieuwsbrieven

  NivaDesign stuurt via Mailchimp nieuwsbrieven, indien jij je hiervoor hebt aangemeld. Aanmelden is mogelijk via de buttons en pagina “nieuwsbrief”. Ook is het mogelijk je aan te melden wanneer je daarvoor contact met ons opneemt.

 3. Analytics

  De website van NivaDesign verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek, op welke pagina je de site verlaat of welke pagina's je bekijkt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen.

Artikel 3 - Ontvangers

De gegevens die NivaDesign ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp

  De e-mails m.b.t. nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief worden alleen jouw e-mailadres en naam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.

 2. Neostrada

  De e-mail van NivaDesign wordt gehost bij Neostrada. Als jij contact opneemt via de websiteformulieren, of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada.

Artikel 4 - Opslag periode

Jouw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door NivaDesign, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

  Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp mits jij je hiervoor hebt aangemeld. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail naar ons te sturen via privacy@nivadesign.nl.

 2. Contact opnemen

  Op het moment dat je contact opneemt met NivaDesign via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en bericht, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 3. Analytics

  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Artikel 5 - Beveiliging

 1. Website

  Jouw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NivaDesign privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 2. Systemen

  Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen of software. Ook deze systemen maken gebruik van een SSL certificaat. De persoonsgegevens die door NivaDesign of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar NivaDesign. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 3. Apparaten

  De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 4. Fysieke kopieën

  Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, tenzij dit nodig is voor de administratie.

Artikel 6 - Jouw rechten

 1. Recht op inzage

  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NivaDesign vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar NivaDesign. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 2. Recht op rectificatie

  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NivaDesign.

 3. Recht op overdracht

  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NivaDesign opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NivaDesign al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 4. Recht op wissen van gegevens

  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NivaDesign vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 5. Recht op het indienen van een klacht

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NivaDesign niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

  Wil jij niet dat NivaDesign jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@nivadesign.nl onder toezending van een kopie id.-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id. bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Artikel 7 - Plichten

 1. NivaDesign verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NivaDesign via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
 2. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NivaDesign de betreffende dienst niet aanbieden.
 3. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met NivaDesign met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
 4. NivaDesign behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NivaDesign dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NivaDesign te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen over jouw privacy? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

NivaDesign
privacy@nivadesign.nl
BTW. nr. NL002247777B12
KvK nr. 67517811

Laatst bijgewerkt op zaterdag 6 juni 2020.